Beleidsplan Stichting Querulant Onderste Steen Boven

Overweging

De onderzoeksjournalistiek zoals we die gewend waren in het verleden kent inmiddels een kwijnend bestaan. Dit wordt veroorzaakt door de teloorgang van kranten en weekbladen die in het verleden voldoende opbrengsten genereerden om dit soort journalistiek te financieren maar inmiddels niet meer.

De overheid heeft een natuurlijke neiging om zaken geheim te houden en om onaangename zaken onder het tapijt te schuiven. Inmiddels zijn er bijna meer voorlichters in dienst van de overheid dan journalisten van kranten. Het is de droom van vele journalisten om voorlichter bij de overheid te worden en velen worden het ook. Journalisten zijn daarmee verdacht geworden en kritisch volgen van de overheid blijkt een illusie.

Maar het hinderlijk volgen van de overheid blijft cruciaal voor de democratische rechtsorde. Er moeten dus andere wegen dan kranten of weekbladen worden gevonden om de onderzoeksjournalistiek mogelijk te maken. Een aantal onafhankelijke onderzoekers is reeds actief op internet. Die internet onderzoekers worden veelal gefinancierd door giften of ‘crowdfunding’.

De stichting stelt zich ten doel deze initiatieven te steunen.

De stichting beperkt zich tot onderzoeksprojecten betrekking hebbend op overheden, variërend van Europese Unie tot gemeenten.