De stichting heeft ten doel:

  1. het bevorderen van de democratische rechtsorde;
  2. het bevorderen van onderzoeksjournalistiek binnen het openbaar bestuur;
  3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.