Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Rob Matthijssen (voorzitter)

Paul Matthijssen (bestuurslid)

Paul van Noort (bestuurslid)

Voormalig bestuurslid:

Ingrid van ’t Hof (overleden 29 mei 2018)

Er wordt van uit gegaan dat alle bestuursleden de doelstellingen van de stichting steunen Daarom is statutair vastgelegd dat de bestuursleden geen enkele vergoeding krijgen, ook niet voor onkosten die zij maken in relatie tot de stichting.
Er zijn twee bestuursleden nodig voor elke handeling namens de stichting.